Regulament!

ASOCIAȚIA RWTO (ROMANIAN WING TSUN ORGANIZATION)
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
         
 
         1. Fiecare membru al Asociației RWTO va considera o datorie de onoare comportamentul decent în timpul antrenamentelor precum şi în afara acestora. Conducerea Asociației poate solicita referinţe privind conduita oricărui practicant atât la înscriere cât şi mai târziu (de la familie, şcoală, locul de muncă, cazier judiciar, etc.).
 
         2. Comportamentul indecent (violenţe, trivialităţi), limbajul vulgar, lipsa de respect manifestate faţă de antrenor (Si-Hing, Si-Fu, Si-Jo), colegi, asociație, mentori sau faţă de stilul de arte marţiale Wing Tsun se sancţionează cu excluderea din Asociație a celui vinovat, fără restituirea cotizaţiilor.
 
         3. Este obligatorie, pentru toţi practicanţii, prezenţa la minim 4 antrenamente în fiecare lună. Practicantul care se va prezenta la un număr mai mic de 4 antrenamente în cursul unei luni poate fi exclus din Asociație. (în caz de boală absenţele se vor motiva în urma prezentării adeverinţei/scutirii medicale). Este interzisă cu desăvârşire migrarea/”transferul” la un alt club/asociație de Wing Tsun fără înştiinţarea şi acordul antrenorului, practicantul respectiv riscând excluderea din cadrul Asociației de Wing Tsun.
 
         4. Fiecare membru va achita o cotizaţie lunară de membru. Cotizaţia lunară se achită până în ultima săptămână a fiecărei luni pentru luna descendentă(următoare), asigurându-i practicantului accesul în sală şi utilizarea echipamentelor. De asemenea, în primele 3 luni de la intrarea în asociație, fiecare practicant este obligat să plătească cotizaţiile de afiliere la asociație în vederea obţinerii legitimaţiei EEWTO. Cotizaţia lunară se achită 100% indiferent dacă practicantul a fost prezent doar la 4 antrenamente sau la toate (8-16), prezenţa la cursuri fiind responsabilitatea practicantului.
 
         5. Practicanţii care din motive obiective (delegare/deplasare în ţară sau străinătate în interes de serviciu, cursuri/facultate în altă localitate, încadraţii în structuri militare), nu vor mai putea participa la antrenamente pentru anumite perioade de timp, sunt obligaţi să anunţe conducerea asociației în prealabil.
 
         6. Pentru deplina înţelegere şi desfăşurare optimă a antrenamentelor, este obligatorie păstrarea liniştii în sala de antrenament şi în vestiare. Este interzis pentru oricine asistă la antrenament să comenteze sau corecteze evoluţiile practicanţilor sau să deranjeze în vreun fel desfăşurarea antrenamentului.
 
         7. Practicanţilor care din diverse motive vor întârzia la antrenamente fără să anunțe conducerea asociației RWTO, le va fi interzis accesul în sala de antrenament.
 
         8. În timpul antrenamentelor este obligatorie purtarea echipamentului specific – EEWTO; opţional se admite treningul sau alt echipament sportiv care permite mişcarea lejeră şi respectă normele de decenţă şi igienă corporală. Echipamentul include: Pantaloni negrii WT, tricou/maieu alb WT, adidaşi negri cu ciorapi albi, manuşi WT, pieptar, prosop şi cel mai important caiet şi pix.
 
         9. În timpul antrenamentelor se interzice cu desăvârşire purtarea bijuteriilor (inele, brăţări, lanţuri, cercei) sau piercingurilor, acestea putând provoca rănirea proprietarului sau a altor practicanţi. RWTO nu se face responsabil pentru obiectele personale ale practicanţilor în caz de pierdere sau furt.
 
         10. În timpul antrenamentelor se interzice cu desăvârşire fumatul sau consumul gumei de mestecat, dropsurilor şi băuturilor alcoolice. În caz de accident, încălcarea acestei reguli se face pe propria răspundere a fiecărui practicant.
 
         11. Înainte de intrarea sau părăsirea sălii de antrenament practicantul va efectua aplecare tradițională. Preluarea bunurilor (diploma, echipament, poster etc) se va face cu două mâini urmat de o aplecare tradițională. Corectarea greșelilor se va mulțumi cu aplecarea tradițională.
 
         12. Întrebările care doriți să le adresați altor Maeștrii/Instructori (Si-Fu, Si-Jo etc) trebuie să le consultați mai întâi cu instructorul vostru.
 
         13. Practicantul (peste 14 ani) este obligat să participe la cel puţin un eveniment mare (seminar) din cadrul EEWTO. Absenţa de la toate evenimentele în cursul unui an, atrage de la sine interdicţia susţinerii examenului de grad. Pentru susţinerea oricărui examen este necesar min. 75% prezenţă la antrenamente. Începând cu gradul 9 (grad de avansat), prezentarea la examen a practicantului respectiv se va face numai în urma recomandării antrenorului la examenele de CHI SAU.
 
         14. Toți practicanții care încalcă repetat și conștient regulamentul vor fi excluși din Asociație. De asemenea, toţi practicanţii WING TSUN au obligaţia de a susţine activitatea de promovare a stilului şi al Asociației din care fac parte.
 
         15. BONUS: - 50% reducere la cotizaţia din luna respectivă pentru membrul care aduce un nou practicant - dacă există mai mulţi practicanţi înscrişi, membrii ai aceleiaşi familii (rude gr.1 - fraţi, părinţi, soţi, copii), în cazul cotizaţiilor lunare unul va achita 100% iar toţi ceilalţi membri doar cu 50% din respectivele cotizaţii.
 
         16. Folosiţi artele marţiale numai în caz de legitimă apărare, cultivaţi armonia, prietenia şi cunoaşterea, trăiţi cu dreptate şi modestie, consolidaţi-vă spiritul şi adevăratele valori morale, având drept scop progresul continuu. În cazul încălcării acestei reguli veţi suporta consecinţele.   
 

          image